David Navrátil založil advokátní kancelář v lednu 2005 jako samostatný advokát. Kancelář v průběhu let postupně, avšak stabilně rozšiřuje, přičemž dává přednost postupné cílené výchově vlastních koncipientů, čímž postupně vznikl odborně i osobnostně silný tým vzájemně se doplňujících právníků.

Věnuje se zejména právu obchodnímu a občanskému, právu nemovitostí a mezinárodnímu obchodu. Kromě rodné češtiny hovoří plynně německy a anglicky. 

Alena Rampasová působí jako advokátka od roku 2005. Specializuje se na poskytování komplexního servisu v oblastech pracovního práva a rodinného práva ve všech jeho podobách. Zabývá se rovněž problematikou ochrany osobních údajů a poradenstvím v oblasti obchodního práva.

Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti řešení sporů prostřednictvím mediace. Hovoří anglicky a francouzsky.

Vojtěch Hulinský je samostatným advokátem od roku 2023 a od téhož roku trvale spolupracuje s Advokátní kanceláří Navrátil s.r.o.

Poskytuje právní služby v rámci generální právní praxe se zaměřením na občanskoprávní spornou agendu, IT/IP, obchodní a trestní právo. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.


Znalosti, zkušenosti a cit.

To je základem úspěchu v životě i v právu.