David Navrátil založil advokátní kancelář v lednu 2005 jako samostatný advokát. Kancelář v průběhu let postupně, avšak stabilně rozšiřuje, přičemž dává přednost postupné cílené výchově vlastních koncipientů, čímž postupně vznikl odborně i osobnostně silný tým vzájemně se doplňujících právníků.

Věnuje se zejména právu obchodnímu, občanskému a právu nemovitostí a mezinárodnímu obchodu. Kromě rodné češtiny hovoří plynně německy a anglicky.


Kariéra:

2013 - Zvolen jednatelem Schrade International EWIV

2013 - Advokátní kancelář Navrátil s.r.o. (změna právní formy kanceláře)

2008 - Praktická stáž v německé advokátní kanceláři Diem & Partner / Stuttgart

2008 - Odborný studijní pobyt - evropské a německé právo / Bonn

2005 - Advokátní zkoušky, založení vlastní kanceláře (samostatný advokát)

2000 - Právnická fakulta / ZČU Plzeň (titul Mgr.)

1999 - Ekonomická fakulta / ZČU Plzeň (titul Bc.)