NAVRÁTIL  / PARTNEŘI 

je aktivním členem mezinárodního uskupení advokátních kanceláří Schrade International EWIV, kde David Navrátil zastává funkci jednatele tohoto sdružení. 

To skýtá možnost pravidelných osobních setkání a vzájemné výměny zkušeností mezi přibližně 100 advokáty ze zemí střední a západní Evropy. 

Prostřednictvím této dlouholeté spolupráce, zabezpečujeme komplexní a plnohodnotné právní služby i v dalších zemích.

SCHRADE & PARTNER RECHTSANWÄLTE

Před více než čtyřiceti lety založená kancelář poskytuje poradenství v šesti svých pobočkách v Bádensku-Württembersku a v Berlíně. 

Pokrývá všechny oblasti německého obchodního práva a v případě mezinárodních témat využívá podpory jednotlivých partnerských kanceláří v rámci  sdružení. 

Kromě toho nabízí "španělské oddělení" jako speciální službu pro německo-španělské právní vztahy.

TWP RECHTSANWÄLTE

Advokátní kancelář se sídlem v Dornbirnu a pobočkami ve Vídni a v německém Ulmu se dlouhodobě zaměřuje na poradenství v přeshraničních záležitostech.  

Díky silnému týmu právníků se řadí mezi přední kanceláře v Rakousku a je dominantní hospodářskou kanceláří v oblasti Vorarlberg. 

Vedle právních služeb svým klientům se intenzivně věnuje přednáškové a publikační činnosti.

SD LEGAL

Kancelář se sídlem v Krakově se zaměřuje na domácí a zahraniční klientelu v širokém spektru oblastí hospodářského práva.

Její přednost spočívá v kombinaci právní odbornosti a individuálního přístupu, se kterým přispívá k realizaci cílů svých klientů. 

MUSTO BRAZZINI CIPOLLA

Advokátní kancelář se sídlem v Bolzanu zastupuje soukromé osoby a střední podnikatele. 

Disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti zastupování před soudy, veřejnoprávními úřady a v rámci alternativních způsobů řešení sporů (ADR). 

Právní poradenství poskytuje v němčině, italštině, angličtině či španělštině.

BAKER

Marcel Baker poskytuje své služby v Bratislavě. Jedná se zejména o ucelené poradenství podnikatelským subjektům bez ohledu na jejich velikost. 

Pro zahraniční klientelu nabízí rovněž možnost výkonu funkce jednatele nebo prokuristy.

Specializuje se na obory automotive, telekomunikace, IT a duševní vlastnictví.

PISTÁR

Středně velká kancelář se sídlem v Budapešti nabízí komplexní poradenství pro domácí i zahraniční klientelu. Zvláště se zaměřuje na IT a obchodní právo.

Pracovníci kanceláře komunikují maďarsky, německy a anglicky.

JUDICIA CONSEILS

Advokátní kancelář s pobočkami v Lyonu, Mulhouse a Štrasburgu se řadí mezi vedoucí kanceláře ve Francii.

Její advokáti poskytují poradenství ve všech oblastech hospodářského práva a správy majetku. Z jejich specifických znalostí profitují klienti z oblasti textilního a farmaceutického průmyslu, energetiky, stavebnictví a obchodu, a dále banky a fondy soukromého kapitálu.


Díky úzkým osobním kontaktům zajišťujeme plnohodnotný právní servis i směrem do zahraničí.